Aktualizacja rozwiązania JPK Transfer / JPK Transfer Update 2.0 (009) 2018-01-03 - JPK_VAT 2018

Rozwiązanie do wysyłki deklaracji JPK do MF / Solution for sending SAF-T XML declarations to MoF
Post Reply
moderator
Posts: 198
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Aktualizacja rozwiązania JPK Transfer / JPK Transfer Update 2.0 (009) 2018-01-03 - JPK_VAT 2018

Post by moderator »

[Polski]
Przygotowano aktualizację rozwiązania JPK Transfer na potrzeby JPK_VAT 2018. Zaleca się aktualizację rozwiązania do wersji 2.0 009, ale możliwe jest także wykorzystywanie starszych wersji od 1.3 włącznie (nowe funkcjonalności, w tym np. wyświetlanie pola CEL ZŁOŻENIA nie będą przy wysyłce dostępne).
Informacje nt. wersji JPK Transfer można znaleźć tutaj: https://jpk.bcc.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=62

Sprawdzić bieżący numer wersji JPK Transfer można w transakcji /n/BCC/JPT po naciśnięciu ikony O Aplikacji.

Procedura aktualizacji:
1. Pełna dla wszystkich poprzednich wersji (<= 2.0 008) - rekomendowana - update JPK Transfer Engine do wersji 2.0 009 i wgranie transportów aktualizujących rozwiązanie JPK Transfer i NIP Checker do wersji JPK Transfer 2.0 009 i NIP Checker 1.0 012 (NIP Checker jest dystrybuowany łącznie z JPK Transfer 2.0 wzwyż niezależnie od tego czy jest wykorzystywany przez klienta czy nie).
 1. Wyłączenie JPK Transfer Engine (patrz punkt 3c)
 2. Zabezpieczenie plików dotychczasowej wersji JPK Transfer Engine, w szczególności pliku jpk.properties (np. zzipowanie i skopiowanie w bezpieczne miejsce)
 3. Rozpakowanie plików nowej wersji JPK Transfer Engine (najlepiej do takiej samej ścieżki folderów jak dotychczasowa wersja) i podmiana pliku jpk.properties (należy wykorzystać plik jpk.properties z wcześniej wykorzystywanej wersji)
 4. Dogranie zlecenia transportowego "0. JPK Transfer & NIP Checker BASE"
 5. Dogranie zlecenia transportowego "1. JPK Transfer Transaction & Programs & Update"
 6. Dogranie zlecenia transportowego "2. NIP Checker Update"
 7. Ponowne uruchomienie serwera JPK Transfer Engine (patrz punkt 3c)
 8. Weryfikacja wpisów konfiguracyjnych regulujących użycie właściwego pliku XSD - tabela /BCC/JPT_DB_TCU2 (transakcja SM30 i tabela /BCC/JPT_DB_TCU2). Powinien istnieć wpis:
  VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT 01.02.2018 3 Version 03 VAT 2018-02-01.
  Jeśli brakuje takiego wpisu (od lutego 2018) należy wgrać dodatkowo transport z załącznika BE6K945606.zip lub zmienić wpisy konfiguracyjnie ręcznie, tak by odzwierciedlały załączony screenshot z tabeli /BCC/JPT_DB_TCU2.
2. Pełna dla wersji 2.0 001 - 2.0.008 - wgranie transportów aktualizujących rozwiązanie JPK Transfer i NIP Checker do wersji JPK Transfer 2.0 009 i NIP Checker 1.0 012 (NIP Checker jest dystrybuowany łącznie z JPK Transfer 2.0 wzwyż niezależnie od tego czy jest wykorzystywany przez klienta czy nie) bez update JPK Engine.
 1. Dogranie załączonego pliku VAT0003.xsd do folderu XSD w folderze instalacyjnym JPK Transfer Engine (powinien już tam być plik VAT0002.xsd). Plik VAT0003.xsd zawiera 3 wersję struktury pliku JPK_VAT wymaganą od 2018.
 2. Dogranie zlecenia transportowego "1. JPK Transfer Transaction & Programs & Update"
 3. Dogranie zlecenia transportowego "2. NIP Checker Update"
 4. Weryfikacja wpisów konfiguracyjnych regulujących użycie właściwego pliku XSD - tabela /BCC/JPT_DB_TCU2 (transakcja SM30 i tabela /BCC/JPT_DB_TCU2). Powinien istnieć wpis:
  VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT 01.02.2018 3 Version 03 VAT 2018-02-01.
  Jeśli brakuje takiego wpisu (od lutego 2018) należy wgrać dodatkowo transport z załącznika BE6K945606.zip lub zmienić wpisy konfiguracyjnie ręcznie, tak by odzwierciedlały załączony screenshot z tabeli /BCC/JPT_DB_TCU2.
Informacja na temat dostępu do plików transportowych zostanie/została dosłana za pomocą e-mail do klientów z wykupionym wsparciem JPK.
Po wgraniu wskazanych zleceń transportowych JPK Transfer jest gotowy do obsługi nowych plików JPK_VAT.

3. Minimalistyczna - dostępna od wersji 1.3 wzwyż (polega na dograniu nowego pliku XSD i dodaniu wpisu konfiguracyjnego wskazującego, że dla JPK VAT ten nowy plik ma być używany od 2018 roku):
 1. Dogranie załączonego pliku VAT0003.xsd do folderu XSD w folderze instalacyjnym JPK Transfer Engine (powinien już tam być plik VAT0002.xsd). Plik VAT0003.xsd zawiera 3 wersję struktury pliku JPK_VAT wymaganą od 2018.
 2. Zmiana konfiguracji w tabeli /BCC/JPT_DB_TCU2 (transakcja SM30 i tabela /BCC/JPT_DB_TCU2). Dodanie wpisu:
  VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT 01.01.2018 3 Version 03 VAT 2018-01-01
 3. Restart serwera JPK Transfer Engine:
  • Wyłączenie serwera. Najprościej za pomocą transakcji /n/BCC/JPT_SHUTDOWN . Warto najpierw w trybie TESTUJ sprawdzić połączenie i po otrzymaniu informacji "Połączenie OK!" i dopiero następnie w trybie WYŁĄCZ wyłączyć kilkukrotnie serwer. Za pierwszym wyłączeniem powinniśmy otrzymać komunikat "Żądanie OK 1", kolejne wyłączenie powinno zwrócić komunikat "Błąd 2". W przypadku, gdy za drugim wywołaniem WYŁĄCZ otrzymamy informację "Żądanie OK 1", należy powtarzać wyłączenie aż do otrzymania "Błąd 2" (Zdarza się, że działa więcej niż jedna instancja serwera i trzeba wyłączyć je wszystkie).
  • Włączenie serwera JPK Transfer Engine. Zależnie od konfiguracji albo poprzez transakcję JPK Transfer Monitor /n/BCC/JPT albo ręcznie poprzez uruchomienie pliku start(bat/sh) na serwerze Transfer Engine.
Informacja na temat dostępu do plików transportowych zostanie/została dosłana za pomocą e-mail do klientów z wykupionym wsparciem JPK.

[English]
JPK Transfer update in order to support JPK_VAT 2018 has been prepared. The newest version is 2.0 009.
Release notes can be found here: https://jpk.bcc.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=62
One can check current JPK Transfer version in trransaction /n/BCC/JPT by pressing the icon About.

Update procedure:
1. Full version update - recommended for all versions (<= 2.0 008) - update JPK Transfer and NIP Checker with changing JPK Transfer Engine (Java)
 1. Switch off JPK Transfer Engine (use /n/BCC/JPT_SHUTDOWN, first check connection, than shutdown the engine three times to be sure all the instaces are down)
 2. Save already used JPK Transfer Engine files, in particular jpk.properties (e.g. zip current files and put it into a safe storage)
 3. Unpack files of new JPK Transfer Engine (use if possible the same folder where current version was placed) & exchange the jpk.properties file with the old one (used in the previous version)
 4. Import transport request "0. JPK Transfer & NIP Checker BASE"
 5. Import transport request "1. JPK Transfer Transaction & Programs & Update"
 6. Import transport request "2. NIP Checker Update"
 7. Restart the JPK Transfer Engine (dependent on customizing either automattically by entering /n/BCC/JPT transaction ALV list, or manually by running start.bat/ start.sh file)
 8. Check customizing entries for XSD - table /BCC/JPT_DB_TCU2 (transaction SM30 and table /BCC/JPT_DB_TCU2). There should be an entry:
  VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT 01.02.2018 3 Version 03 VAT 2018-02-01.
  If there is not such an entry please import the request from the BE6K945606.zip attachment.
2. From version 2.0 001 - 2.0 008 - update JPK Transfer and NIP Checker without changing JPK Transfer Engine (Java).
 1. Put attached file VAT0003.xsd to the XSD folder of JPK Transfer Engine (file VAT0002.xsd should already be there). File VAT0003.xsd contains 3rd version of JPK_VAT structure required from 2018.
 2. Import transport request "1. JPK Transfer Transaction & Programs & Update"
 3. Import transport request "2. NIP Checker Update"
 4. Check customizing entries for XSD - table /BCC/JPT_DB_TCU2 (transaction SM30 and table /BCC/JPT_DB_TCU2). There should be an entry:
  VAT Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT 01.02.2018 3 Version 03 VAT 2018-02-01.
  If there is not such an entry please import the request from the BE6K945606.zip attachment.
Attachments
Screenshot of entries in /BCC/JPT_DB_TCU2 table
Screenshot of entries in /BCC/JPT_DB_TCU2 table
_BCC_JPT_DB_TCU2.png (13.61 KiB) Viewed 4565 times
BE6K945606.zip
Transport with contents of /BCC/JPT_DB_TCU2 table
(4.46 KiB) Downloaded 449 times
VAT0003.zip
VAT0003.xsd
(3.24 KiB) Downloaded 454 times

Post Reply