Nowe funkcje/ New functions Excel4JPK 1.00 004

Dodawanie, zmiana i usuwanie danych JPK / Solution for adding, changing and removing SAF-T data.
Post Reply
moderator
Posts: 201
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Nowe funkcje/ New functions Excel4JPK 1.00 004

Post by moderator »

[Polski]
Od wersji 1.00 004 Excel4JPK może być wykorzystywany nie tylko do dodawania rekordów zewnętrznych do danych JPK zaczytanych z SAP. W tej wersji wprowadzono dodatkową funkcjonalność umożliwiającą:
- zmianę wartości pola/ pól dla rekordów pobranych z SAP
- usunięcie dokumentu/ pozycji dokumentu pobranego z SAP z danych JPK

Dzięki łączeniu tej funkcjonalności z automatycznym doczytywaniem plików do danych SAP (dostępne już w poprzednich wersjach) korygowanie plików JPK może być wykonywane sprawniej i nie trzeba pamiętać o wprowadzonych zmianach np. przy składaniu korekty pliku JPK.

[English]
From version 1.00 004 Excel4JPK may be used not only to add records from external databases to JPK files.
In version this version of Excel4JPK we introduced possibility to:
- change field value of records taken from SAP
- delete records (header/ line items) of records taken from SAP

Due to this functionalities correcting JPK reports can be done more efficiently.

Post Reply