Aktualizacja produktu 'SNP Sprawozdanie o praktykach płatniczych' - delta do wersji 3.0(001)

Obsługa zatorów płatniczych w SAP / Payment backlog processing in SAP
Post Reply
moderator
Posts: 198
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Aktualizacja produktu 'SNP Sprawozdanie o praktykach płatniczych' - delta do wersji 3.0(001)

Post by moderator »

Informujemy, że została przygotowana aktualizacja produktu 'SNP Sprawozdanie o praktykach płatniczych' (delta do wersji 3.0(001)).
Pliki transportowe można pobrać z poniższego katalogu:
https://addons.snp-poland.com/viewtopic.php?t=236

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres:
produktyfinansowe@all-for-one.com

Zapraszamy do zapoznania się z webinarem, w trakcie którego zaprezentowano nowe funkcjonalności produktu:
https://www.youtube.com/watch?v=WT_1Dhp1fqk

W związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że rozpoczęliśmy pracę nad dostosowaniem rozwiązania do planowanych zmian prawnych. Stosowna aktualizacja zostanie dostarczona do końca roku.
Nowelizacja ustawy przewiduje przesunięcie terminu złożenia sprawozdania za 2022 rok na 30 kwietnia 2023 roku.

Post Reply