Aktualizacja rozwiązania JPK Transfer V7M oraz FA_RR/ JPK Transfer Update 2.0 (014) V7M and FA_RR

Rozwiązanie do wysyłki deklaracji JPK do MF / Solution for sending SAF-T XML declarations to MoF
Post Reply
moderator
Posts: 198
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Aktualizacja rozwiązania JPK Transfer V7M oraz FA_RR/ JPK Transfer Update 2.0 (014) V7M and FA_RR

Post by moderator »

[PL]
W związku z dodaniem nowych struktur danych, wymagana jest aktualizacja modułu transfer engine.
Poniżej załączone zostały następujące spakowane pliki: (pliki dostępne po zalogowaniu)
1. jpk-20200401-0911.jar - należy zapisać go w folderze lib oraz usunąć plik o nazwie jpk-XXXXXXXX_XX.jar (XXXXXXXX_XX to wcześniejsza data - inna w zależności od posiadanej wersji)
2. ssl_certificates.jks - należy go nadpisać w głównym folderze aplikacji
3. folder z plikami: FRR0001.xsd, VDK0001.xsd - należy dodać je do folderu XSD w głównym folderze aplikacji, jeśli nie zostały tam uprzednio umieszczone
Następnie należy zresetować JPK Transfer Engine.

W celu aktualizacji części SAP JPK Transfer należy dograć transport: XX

[EN]
Due to the addition of the new data structures, an update of the transfer engine module is required.
The following packed files are attached below: (available after login)
1. jpk-20200401-0911.jar - save it to the lib folder and delete the file named jpk-XXXXXXXX_XX.jar (XXXXXXXX_XX is an earlier date - different depending on your version)
2. ssl_certificates.jks - it must be overwritten in the main application folder
3. folder with FRR0001.xsd, VDK0001.xsd files - they must be added in the XSD folder in the main application folder if they haven't been previously placed there
Then you need to reset JPK Transfer Engine.

To update SAP part of JPK Transfer please import transport: XX

Post Reply