Aktualizacja rozwiązania JPK Transfer / JPK Transfer Update 2.0 (013) 2020-01-17- JPK_FA(3)

Rozwiązanie do wysyłki deklaracji JPK do MF / Solution for sending SAF-T XML declarations to MoF
Post Reply
moderator
Posts: 198
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Aktualizacja rozwiązania JPK Transfer / JPK Transfer Update 2.0 (013) 2020-01-17- JPK_FA(3)

Post by moderator »

[Polski]
Przygotowano aktualizację rozwiązania JPK Transfer na potrzeby JPK_FA (3) obowiązujące od grudnia 2019r. Zaleca się aktualizację rozwiązania do wersji 2.0 013.
Informacje nt. wersji JPK Transfer można znaleźć tutaj: https://jpk.bcc.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=62

Sprawdzić bieżący numer wersji JPK Transfer można w transakcji /n/BCC/JPT po naciśnięciu ikony O Aplikacji.

Procedura aktualizacji:
1. Aby wykonać aktualizację rozwiązania JPT do wersji 2.0 (013) należy posiadać wersję 2.0 (012) z czerwca 2019 roku oraz wszystkie wcześniejsze aktualizacje, aktualizacje powinny być wgrywane pokolei zgodnie z datą wydania, wcześniejsze aktualizacje znajdują się również na forum
2. Aktualizacja do wersji 2.0 (011) z maja 2019 roku znajduje się pod adresem: https://jpk.bcc.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=150
3. Aktualizacja do wersji 2.0 (012) z czerwca 2019 roku znajduje się pod adresem: https://addons.snp-poland.com/viewtopic ... da0f2#p157
4. Wgranie transportu z załącznika: BE6K948134
Dogranie załączonego pliku FA0003.xsd do folderu XSD w folderze instalacyjnym JPK Transfer Engine (powinien już tam być plik FA0001.xsd oraz FA0002.xsd). Plik FA0003.xsd zawiera 3 wersję struktury pliku JPK_FA wymaganą od grudnia 2019.
5. Weryfikacja wpisów konfiguracyjnych regulujących użycie właściwego pliku XSD - tabela /BCC/JPT_DB_TCU2 (transakcja SM30 i tabela /BCC/JPT_DB_TCU2). Powinien istnieć wpis:
FA 01.12.2019 3 Schema ważna od 01.02.2019
Jeśli brakuje takiego wpisu (od grudnia 2019) należy zmienić wpisy konfiguracyjnie ręcznie, tak by odzwierciedlały załączony screenshot z tabeli /BCC/JPT_DB_TCU2.

[English]
JPK Transfer update in order to support JPK_FA version 3 which is applicable since Devember 2019 has been prepared. The newest version is 2.0 013.
Release notes can be found here: https://jpk.bcc.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=62
One can check current JPK Transfer version in trransaction /n/BCC/JPT by pressing the icon About.

Update procedure:
1. Before updating JPT to version 2.0 (013) application should be updated to version 2.0 (012) published in June 2019 and all previous updates. Updates should be imported in release order. All transports could be found on this forum
2. Updated to version 2.0 (011) from may 2019 is available on: https://jpk.bcc.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=150
3. Updated to version 2.0 (012) from June 2019 is available on: https://addons.snp-poland.com/viewtopic ... da0f2#p157
4. Import attached transport: BE6K948134
Save attached file FA0003.xsd to XSD folder where JPK Transfer Engine is installed (there should be a file FA0001 and FA0002.xsd). File FA0003.xsd contain new structure which is needed for validation since December 2019
5. Verify configuration table – table /BCC/JPT_DB_TCU2 (transaction SM30 and type table name)
There should be line such as:
FA 01.12.2019 3 Schema ważna od 01.12.2019

In case the line is missing then create this configuration manually – please see attached screen shoot of table /BCC/JPT_DB_TCU2
Attachments
FA0003.zip
XSD file
(5.9 KiB) Downloaded 444 times
JPT 2.0 (013) 2020.01.17 - transports.zip
Transports to JPT 2.0 013
(121.56 KiB) Downloaded 466 times

Post Reply