Zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK/ Change of the public key certificate for the JPK

Rozwiązanie do wysyłki deklaracji JPK do MF / Solution for sending SAF-T XML declarations to MoF
Post Reply
moderator
Posts: 198
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

Zmiana certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK/ Change of the public key certificate for the JPK

Post by moderator »

[PL]
W związku ze zmianą certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK (https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-t ... jnego-jpk/), wymagana jest aktualizacja pliku z certyfikatami.
Certyfikaty w postaci pliku ssl_certificates.jks należy wgrać do folderu, w którym znajdują się pliki JPK Transfer Engine. Plik ssl_certificates.jks znajduje się w załączniku ssl_certificates.zip. Plik należy rozpakować i podmienić w katalogu JPK Transfer Engine. Następnie należy zresetować JPK Transfer Engine (Engine można zatrzymać transakcją /n/BCC/JPT_SHUTDOWN, uruchomienie plikiem start.bat/start.sh). Proces może zostać wykonany ASAP (plik zawiera zarówno stare jak i nowe certyfikaty).

[EN]
Due to the change of the public key certificate for the JPK production environment ( https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-t ... czego-jpk/ ), an update of file containing certificates is required.
Certificates in the form of ssl_certificates.jks file should be uploaded to the folder where the JPK Transfer Engine files are located. The ssl_certificates.jks file is located in the attachment ssl_certificates.zip. The file should be unpacked and replaced in the JPK Transfer Engine directory. After that, you need to restart JPK Transfer Engine (Engine can be stopped with transaction /n/BCC/JPT_SHUTDOWN, run with start.bat / start.sh). The process can be performed ASAP (the file contains both old and new certificates).


ssl_certificates.zip
For newer versions of JPK Transfer
(9.38 KiB) Downloaded 494 times
ssl_certificates_old.zip
For older versions of JPK Trandsfer (up to do BCC_JPK_Transfer_2.0_009_20171206-1153)
(8.46 KiB) Downloaded 431 times

Post Reply