Newsletter JPK 2017-02-06 (Korekty JPK VAT za 2016/ JPK VAT corrections for 2016)

Informacje bieżące nt produktów SNP Poland/ Current news about SNP products
moderator
Posty: 171
Rejestracja: śr cze 22, 2016 7:45 pm

Newsletter JPK 2017-02-06 (Korekty JPK VAT za 2016/ JPK VAT corrections for 2016)

Post autor: moderator » pn lut 06, 2017 10:01 am

[WERSJA POLSKA]

W zeszłym tygodniu MF wprowadziło nieoczekiwaną zmianę wymuszając używanie nowych struktur VAT dla wszystkich wysyłek (nawet korekt za poprzedni rok). W celu poprawnej wysyłki korekt konieczna jest zmiana konfiguracji JPK u wszystkich klientów.
Klienci, którzy działają na wcześniejszych wersjach JPK Transfer powinni uaktualnić go do wersji 1.2.

W celu dostosowania dokumentów JPK za 2016 rok do nowej struktury JPK_VAT należy wykonać następujące czynności:

JPK Pliki (generowanie plików JPK):
W transakcji JPKC dla Danych Podstawowych dodać (lub edytować wpis za 2016 rok) wpis:
1. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
2. Data dokumentów od: 01.01.2016
3. Grupa XML: XV02
4. Grupa struktur kontrolnych: VAT1
5. Klasa implementująca: W zależności od wykorzystywanej obecnie klasy implementującej:
Możliwe wpisy:
• /BCC/JPK_CL_VAT_DOC
• /BCC/JPK_CL_VAT
SC01.png
JPK File - Screen 1
SC01.png (52.8 KiB) Przejrzano 3532 razy
Powyższy wpis spowoduje generowanie plików XML dla dokumentów za 2016 rok wg wersji schematu JPK_VAT obowiązującej od stycznia 2017r.

W celu ustawienia walidacji wg nowej struktury dla dokumentów za 2016 rok należy ustawić odpowiednie daty w regułach walidacji (transakcja /N/BCC/JPKC)
SC02.png
JPK File - Screen 2
SC02.png (78.49 KiB) Przejrzano 3532 razy
Należy zmodyfikować daty dla
VAT001 i VAT002 – są to walidacje dla wcześniejszej wersji struktury XML i należy zmodyfikować datę „Data dok. Do” do 31.12.2015
VAT011 i VAT012 – są to walidacje dla nowej struktury XML i należy zmodyfikować datę „Data dok. Od” od 01.01.2016
SC03.png
JPK File - Screen 3
SC03.png (44.14 KiB) Przejrzano 3532 razy
Należy ponownie wygenerować pliki JPK za okresy z 2016 roku.


JPK Transfer (wysyłka plików JPK):
Rekomendowanym sposobem dostosowania rozwiązania JPK Transfer do zmiany wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów jest aktualizacja do najnowszej wersji produktu (1.2 007 lub nowszej) dostępnej na naszej stronie ftp ( ftp://ftp.bcc.com.pl ). Jeśli posiadacie Państwo już wersję 1.2 (001-006) rozwiązania JPK Transfer wtedy wystarczy wczytać zlecenia transportowe do SAP dostępne z nową wersją (JPK Transfer Engine nie uległ zmianie). W przypadku gdy używają Państwo starszej wersji (1.1 lub starszej) należy postępować zgodnie z instrukcjami aktualizacji w zawartymi w podręczniku instalacji.

Dla wersji 1.2 (001-006) istnieje także niezalecana możliwość ręcznego dostosowania do zmiany wprowadzonej przez Ministerstwo w zakresie korekt:
Należy przejść do transakcji sm30 i zmodyfikować tabelę /BCC/JPT_DB_TCU2 (lub w wersji 1.2 (007) przejść do transakcji /n/BCC/JPT_XSD )wpisując 2 w kolumnie Wersja XSD dla każdego wiersza, który w pierwszej kolumnie ma wartość Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT:
SC04.png
JPK Transfer - Screen 1
SC04.png (15.93 KiB) Przejrzano 3532 razy
Należy zapisać zmiany.

Uwaga:
Zauważyliśmy, że od 2 luty 2017 serwer Ministerstwa Finansów wykorzystywany w walidacji (dokładniej serwer z domeny crd.gov.pl), czyli w akcji „Sprawdź XML” jest bardzo przeciążony co może powodować błędy typu:
Nieprawidłowy plik: /crd.gov.pl (jeśli używasz proxy to ustaw je w pliku jpk-transfer-engine\jpk.properties)
W takim wypadku zalecamy ponawianie walidacji do skutku (z co najmniej 5-10 sekundowymi przerwami po każdej próbie).[ENGLISH VERSION]

This week the Polish Ministry of Finance changed rules for SAF-T / JPK files. Every JPK VAT file (including correction of files from 2016) has to be sent in a new structure. This change applies to all customers. If you use an older version of JPK Transfer you have to upgrade to version 1.2 before making any changes.

Please update your SAP configuration to comply with the new requirements from the Ministry of Finance (required for sending corrections).

JPK Files (generation of JPK / SAT-F files):
In JPKC transaction for Basic Information please add entry (or edit entry for year 2016):
1. Records of purchase and sale of VAT
2. Doc.dat.from: 01.01.2016
3. XML group: XV02
4. Gr.s: VAT1
5. Implementing Class: It depends on currently used implementing class:
Possible entries:
• /BCC/JPK_CL_VAT_DOC
• /BCC/JPK_CL_VAT
SC01.png
JPK File - Screen 1
SC01.png (52.8 KiB) Przejrzano 3532 razy
The above entry will cause the generation of SAF-T / JPK files for 2016 documents according to new JPK_VAT structure (2017).

You also have to change validation rules (transaction /N/BCC/JPKC)
SC02.png
JPK File - Screen 2
SC02.png (78.49 KiB) Przejrzano 3532 razy

Modify dates for:
VAT001 i VAT002 – change „Doc. dat. to” to 31.12.2015
VAT011 i VAT012 – change „Doc. dat. from” to 01.01.2016
SC03.png
JPK File - Screen 3
SC03.png (44.14 KiB) Przejrzano 3532 razy
Now you can generate SAF-T / JPK files for any period in 2016.


JPK Transfer:
The recommended way to adjust JPK Transfer is to update to the newest version 1.2 (007 or newer) accessible on our ftp site (ftp://ftp.bcc.com.pl). If you already have an older version of JPK Transfer 1.2 (001-006), then just import the SAP transport request (JPK Transfer Engine does not need to be updated).

The older 1.2 versions of JPK Transfer (1.2 001-006) can be also adjusted manually to the change in Ministry approach to corrections.
Enter SM30 transaction and edit table /BCC/JPT_DB_TCU2. Enter 2 in column Wersja XSD (XSD version) for each row with value Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT:
SC04.png
JPK Transfer - Screen 1
SC04.png (15.93 KiB) Przejrzano 3532 razy
Save changes.

Warning:
We noticed that from February 2, 2017 Ministry of Finance’s server used during validation (“Check XML”) in JPK Transfer are overloaded what may cause errors like:
Cannot connect with http://crd.gov.pl
In that case we recommend to repeat the step (with 5-10 sec break after every try) until the error disappears.


Pozdrawiamy / Regards,
Zespół JPK / The JPK Team

ODPOWIEDZ