Opis produktu EasyInput

 

Produkt EasyInput umożliwia automatyzację wymiany danych pomiędzy skoroszytem MS Excel i systemem SAP. Pozwala na automatyczne wykonanie transakcji, uruchomienie interfejsu BAPI lub wywołanie usługi OData dla danych zgromadzonych w MS Excel. Za jednym naciśnięciem klawisza umożliwia utworzenie tysięcy danych podstawowych, dokumentów księgowych, czy zgłoszeń zapotrzebowania. Ma także funkcję odczytu danych z transakcji SAP, interfejsu BAPI i usług OData.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi (MS Excel), umożliwieniu wykonywania transakcji w trybie testowym, przyjaznemu przedstawianiu komunikatów, wsparciu wyboru wartości pól (F4) i wielu innym funkcjom, EasyInput może z powodzeniem zastąpić standardowe narzędzia SAP do transferu danych – LSMW/ Migration Cockpit, a nawet, w niektórych przypadkach, stać się platformą zastępującą dla użytkownika interfejs SAP GUI/ SAP Fiori.

 Aby korzystać z narzędzia EasyInput trzeba przygotować (lub wykorzystać przykładowy) skrypt. EasyInput w wersji 4.X obsługuje cztery typy skryptów

Typ skryptu

Opis

Zalety / Wady

Skrypt SAP GUI (GS)

Skrypt oparty o nagrania kroków użytkownika bezpośrednio w aplikacji SAP GUI. Bardzo uniwersalny, ale wrażliwy na wszelkie zmiany ekranów SAP (np. w związku z upgrade systemu).

Skrypty SAP GUI są najprostsze do utworzenia dla użytkownika biznesowego. Łatwo je się nagrywa. Można odtworzyć wszystko, co możliwe jest w SAP GUI. Największą wadą tych skryptów jest wpływ zmian systemu (zmiany konfiguracji/ upgrade) na ich działanie.

Skrypt transakcyjny (TR)

Skrypt oparty o zapis transakcji SAP. Skrypty transakcyjne wykorzystują technikę Batch Input i mogą być wykorzystane dla większości transakcji w systemie SAP

Skrypt transakcyjny oparty o technologię batch input jest prawie tak samo prosty w nagrywaniu jak skrypt SAP GUI. Skrypty takie są zdecydowanie odporniejsze na drobne zmiany systemu. Wadą tych skryptów jest brak możliwości obsługi niektórych transakcji, niektórych elementów SAP GUI (np. siatek ALV, czy bardzo długich pól tekstowych).

Skrypt BAPI / Skrypt Funkcyjny (FM)

Skrypty oparte na interfejsie Business Application Interface (BAPI) utworzonym przez SAP w celu łatwej integracji z systemami zewnętrznymi. Te skrypty wykorzystują jedną z predefiniowanych metod BAPI lub udostępniony zdalnie (RFC) moduł funkcyjny SAP.

Skrypt funkcyjny jest najbardziej odporny na zmiany wersji systemu. Jego przygotowanie jest jednak nieco trudniejsze niż przygotowanie poprzednich dwóch typów skryptów. Zespoły IT preferują zazwyczaj ten typ skryptu.

Skrypt OData (OD)

Skrypty oparte na wywołaniach usług Open Data Protocol (OData). Wykorzystywane mogą być serwisy OData z SAP oraz część usług OData zewnętrznych. W S4HANA usługi OData są podstawą interfejsu użytkownika (transakcje SAP Fiori wywołują usługi OData).

Skrypt OData jest podobnie jak skrypt funkcyjny odporny na zmiany wersji systemu. Jego przygotowanie jest jednak nieco trudniejsze niż przygotowanie skryptów nagrywających transakcję. Zespoły IT preferują zazwyczaj ten typ skryptu.

Ten typ skryptu nadaje się świetnie do raportowania w systemach S/4 HANA.

 

Dodatkowe informacje o EasyInput można znaleźć na stronie produktu i na forum produktu.  


Jak działa EasyInput?

 

Produkt EasyInput składa się z kilku elementów. Logika aplikacji zawarta jest w dodatku do program MS Excel (add-in). Konfiguracja w postaci definicji skryptów jest zawarta w skoroszytach MS Excel. Te skoroszyty (zwane skoroszytami EasyInput) mogą być stworzone w oparciu o pusty szablon EasyInput lub o skoroszyty przykładowe EasyInput dostarczone wraz z instalacją.

 

EasyInput – elementy składowe rozwiązania

 

Pliki instalacyjne EasyInput zawierają:

         Dodatek MS Excel EasyInput (zawiera logikę rozwiązania, niewidoczny dla użytkownika)

         Pusty szablon EasyInput (który podczas instalacji zostanie skopiowany do podkatalogu szablonów osobistych/ moje szablony; użytkownik wykorzystuje go do tworzenia nowych skoroszytów EasyInput

         Skoroszyty przykładowe EasyInput (które mogą być wykorzystane bezpośrednio lub po dostosowaniach w systemie użytkownika lub których analiza może służyć nauce jak stworzyć własny skoroszyt EasyInput)

         Zlecenie transportowe EasyInput (opcjonalne, dostępne tylko w wersji pełnej; ułatwia komunikację pomiędzy SAP i MS Excel)

 

Dodatkowo podczas instalacji na pulpicie tworzony jest skrót ułatwiający uruchamianie narzędzia EasyInput (sam produkt można także uruchomić włączając MS Excel i wykorzystując wstążkę menu EasyInput).

 

Użycie produktu EasyInput oznacza użycie skoroszytów EasyInput. Te skoroszyty zawierają zawsze kilka arkuszy o ściśle określonych nazwach i są tworzone albo w oparciu o pusty szablon EasyInput lub poprzez kopiowanie i dostosowanie istniejących arkuszy EasyInput (np. arkuszy przykładowych).

 

Tworzenie arkusza EasyInput

 

 

Skoroszyt EasyInput może zostać przygotowany przez specjalistów IT lub samodzielnie przez użytkowników biznesowych. Tworzenie skryptu SAP GUI lub skryptu transakcyjnego polega na nagraniu transakcji SAP - nie jest więc bardzo skomplikowane. Samouczki opublikowane na forum produktu powinny wystarczyć, by zacząć tworzyć własne skoroszyty EasyInput.  Kiedy skoroszyt EasyInput jest już gotowy i przetestowany może być wykorzystany wielokrotnie do przesyłu danych.

 

Uczestnicy przygotowania skoroszytu EasyInput i jego użytkownicy

 

By rozpocząć użycie produktu EasyInput użytkownik uruchamia MS Excel i otwiera dowolny skoroszyt EasyInput (np.: pusty szablon EasyInput lub któryś z skoroszytów przykładowych EasyInput). Kiedy MS Excel rozpoznaje skoroszyt EasyInput, wtedy dodatkowa wstążka menu EasyInput zmienia postać i produkt jest gotowy do użycia (zależnie od wersji wymagane może być uruchomienie dodatku EasyInput przyciskiem Start menu EasyInput).